The Christian Protestant Episcopal Church in Serbia and Southeast Europe – the Jurisdiction of the Anglican Orthodox Church

(Low Church- Continuing Anglican Movement)

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Hrišćanska protestantska episkopalna crkva u Srbiji sledi tradicionalne i izvorne teološke osnove Anglikanske reformacije iz XVI veka.

Poštuje Sveto pismo kao najviši autoritet vere i prakse, neguje liturgijsku praksu u skladu s Knjigom zajedničkih molitava i prihvaća načela verovanja izražena u Trideset i devet članaka vere. Više o nama pročitajte ovde.

U sklopu naše crkve deluje i crkvena obrazovna institucija Teološka akademija „Sveti Timotije“ u afilijaciji s obrazovnom institucijom Anglikanske ortodoksne crkve Latimer Hall School of Divinity sa sedištem u Kanadi, Teološkim fakultetom „Sola Fide“ iz Novog Sada i Protestantskim prosvjetnim društvom iz Zagreba. Akademija je otvorena za sve hrišćane.

 

Naše parohije:

Republika Srbija:

  • Beograd
  • Stara Pazova
  • Slankamenački vinogradi
  • Novi Sad
  • Misijska grupa u Nišu

Republika (BJR) Makedonija:

  • Crkva Svetog apostola Pavla, Skoplje