Obrazovanje

Teološka akademija „Sveti Timotije“

 

Naša želja je da osposobimo polaznike za njihov poziv u Crkvenoj službi. Teološka akademija “Sveti Timotije” je verska škola koja nudi mogućnost edukacije u oblikovanju i pripremi osoba za svešteničku (pastoralnu) službu propovedanja, poučavanja, pastoralnog savetovanja, katihetike i socijalne pravde. Prevashodno, studiranje na našoj Akademiji je namenjeno za edukaciju budućih službenika u okviru Anglikanske ortodoksne crkve, ali ujedno i svih zainteresovanih, bez obzira na denominacijsku pripadnost.

Osnovani smo u okviru Anglikanske ortodoksne tradicije – Low Church, Continuing Anglican Movement, ali sa ciljem edukacije, razmene iskustava,interdenominacijskog karaktera, kulturne raznolikosti potreba i realiteta u Crkvi i misiji.

Studije na Akademiji možete pohađati kao vanredan student sa kombinovanim povremenim predavanjima u Beogradu i Novom Sadu. Vanredni studij je oblikovan za osobe koje nisu u mogućnosti da svakodnevno ispunjavaju nastavne obaveze, nego to žele raditi periodično u toku semestra.

Učenje na daljinu se realizuje mentorisanim izučavanjem nastavne materije, konsultativnim razgovorima, ispunjavanjem nastavnih obaveza po utvrđenom rasporedu u toku semestra i polaganjem ispita a sve to na srpskom jeziku.

Teološka akademija „Sveti Timotije“ je verska škola pri Anglikanskoj ortodoksnoj crkvi u Srbiji (Low Church- Continuing Anglican Movement) i NEMA tradicionalni sistem akreditacije svojih programa.

Teološka akademija je namenjena za obrazovanje studenata koji će sticati pragmatična znanja i kompetencije za rad u pomenutoj verskoj zajednici ili srodnim crkvenim zajednicama u svojstvu crkvenih službenika.

Stečena diploma na kraju studija je prepoznata od strane Anglikanske ortodoksne crkvene svetske zajednice, Latimer Hall School of Divinity iz Kanade, kao i Teološkog fakulteta “Sola Fide” uz svoje afilijacije.

Studijski program se izvodi na nivou strukovnih studija:

1. Jednogodišnja Biblijska škola,

2. Osnovne strukovne studije,

3. Master strukovne studije,

4. Strukovne doktorske studije.

Nastavno osoblje sačinjavaju renomirani predavači iz Srbije i inostranstva.

O Instituciji iz Kanade koja daje svoju afilijaciju:

Latimer Hall School of Divinity is dedicated to the religious education of Christian ministers in the tradition of the Anglican Orthodox Church adhering to the Holy Bible (KJV) in all matters of Faith and Doctrine, a strict reliance on the Thirty Nine Articles of Religion, the two Sacraments of Baptism and Holy Communion, the Two Creeds, and the Homilies and formularies of the Reformation Church of England.

Our goal is to bring an understanding of Scripture to those who would enter the ministry and those whose lives would benefit from a greater understanding of Scripture, History and the Church. We are conscious of walking in the footsteps of those who have gone before us serving God in the Anglican Tradition.

Teološki fakultet “Sola Fide”:

Teološki fakultet “Sola Fide” je zvanični fakultet Reformatske hrišćanske crkve sa sedištem u Novom Sadu.

Partner Akademije je i Protestantsko prosvjetno društvo iz Zagreba.

Vezano uz studij, kao i za sve druge informacije obratite nam se na našu E-mail adresu: theologyacademy@yahoo.com

Pročitajte više OVDE